La-bilen-stå 1999

 
Navn Km Sum dager Gått Sum dager syklet Sum dager kollektivt Total dager Sum km gått Sum km syklet
Abrahamsen, Dag
14
0
56
0
56
0
784
Allum, Karl Johan
20
0
9
0
9
0
180
Andersson, Toril
4
1
19
0
20
4
76
Arneson, Leif
30
0
4
0
4
0
120
Aslesen, Øivind
7
30
11
0
41
210
77
Aspaas, Rune
1
127
0
0
127
127
0
Bertelsen, Magne. K.
62
0
1
0
1
0
62
Bjørndal, Roar
6
0
95
0
95
0
570
Bodholt, Helge
3
3
82
0
85
9
246
Christoffersen, Thomas
44
0
5
0
5
0
220
Faber, Bjørn
50
0
70
0
70
0
3500
Fossum, Terje G.
6
5
68
0
73
30
408
Fremmerlid, Øystein
12
0
12
0
12
0
144
Frønæs, Erik
3
3
6
0
9
9
18
Grøterud, Svein-Ole
21
0
89
0
89
0
1869
Hansen, Bjarne A.
4
5
24
0
29
20
96
Haraldsen, Siri
4
20
83
0
103
80
332
Harries, Alisdair
3
0
125
0
125
0
375
Haugland, Torunn
6
0
46
0
46
0
276
Hole, Monica
1
35
7
0
42
35
7
Jacobsen, Hans Petter
22
0
108
0
108
0
2376
Jensen, Rune Bryn
6
0
4
0
4
0
24
Johannesen, Odd G.
6
0
62
0
62
0
372
Johansen, Bent Øystein
22
0
26
0
26
0
572
Johansen, Torfinn
6
0
122
0
122
0
732
Johansen, Trond
1
14
34
0
48
14
34
Johansen, Yngvar
6
20
0
0
20
120
0
Johnsen, Magne
1
2
34
0
36
2
34
Jørgensen, Jan K.
3
0
85
0
85
0
255
Kjeldsberg, Annie
4
0
39
0
39
0
156
Kortner, Trond
7
0
71
0
71
0
497
Koteng, Roger
2
1
157
0
158
2
314
Kristoffersen, Roy
6
0
136
0
136
0
816
Kulset, Tore
6
0
4
0
4
0
24
Kvalvik, Steinar
22
0
2
3
5
0
44
Kvamme, Tor Rasmus
3
1
9
0
10
3
27
Kville, Reidun
5
0
50
0
50
0
250
Kvisle, Jon
21
0
22
0
22
0
462
Kålstø, Mari-Anne
6
54
0
0
54
324
0
Langeland, Olav
3
0
105
0
105
0
315
Langli, Bjørnar 
9
0
62
0
62
0
558
Larsen, Bjørn Høyum 
14
0
45
0
45
0
630
Lindberg, Cato
4
0
57
0
57
0
228
Lindahl, Øystein
40
0
8
0
8
0
320
Lund, Eddy
2
67
5
0
72
134
10
Lund, Pål R.
5
0
17
0
17
0
85
Lundekvam, Tore
6
0
17
0
17
0
102
Løge, Knut
6
0
41
0
41
0
246
Løkke, Gry
5
0
1
0
1
0
5
Løvmo, Torgeir
3
0
14
0
14
0
42
Matsen, Richard
2
0
12
0
12
0
24
Menes, Eivind
5
7
8
0
15
35
40
Meyer, Leif
5
0
22
0
22
0
110
Nielsen, Lisbet
4
34
14
0
48
136
56
Nilsen, Kjell (HYD)
4
0
60
0
60
0
240
Nyborg, Svein E.
20
0
66
27
93
0
1320
Ohr, Eirik
4
0
19
0
19
0
76
Olsen, Arill
0
3
0
3
0
0
Olsen, Jan
6
0
2
0
2
0
12
Paulsen, Stig
3
1
56
0
57
3
168
Pedersen, Ove
8
0
17
0
17
0
136
Pedersen, Svenn
4
0
144
0
144
0
576
Pøhner, Freddy
22
0
15
0
15
0
330
Reinton, Lars
3
119
0
0
119
357
0
Rummelhoff, Tom
3
6
146
0
152
18
438
Sanne, Kari B.
6
0
4
0
4
0
24
Skare, Anne May
6
2
3
0
5
12
18
Skilnand, Leif
3
39
0
0
39
117
0
Skogen, Geir
6
0
78
0
78
0
468
Solberg, Kjell
18
0
119
0
119
0
2142
Steensen, Inger Helga
2
31
69
0
100
62
138
Stenersen, Erik
20
0
39
0
39
0
780
Strat, Lars Ove
4
122
0
0
122
488
0
Svinterud, Robert
3
9
106
0
115
27
318
Thu, Ellen Åse
5
0
39
0
39
0
195
Tolleifsen, Henning
44
0
4
0
4
0
176
Totland, Gudmund
18
0
15
0
15
0
270
Ulvund, Knut Terje
4
29
87
0
116
116
348
Vestgård, Karsten
3
12
90
0
102
36
270
Waage, John I.
6
1
62
0
63
6
372
Wahl, Franz
40
0
57
0
57
0
2280
Wilhelmsen, Frank
22
0
11
0
11
0
242
Wittussen, Max-Ole
2
0
76
0
76
0
152
Wold, Inge
6
22
0
0
22
132
0
Ålandslid, Bjørn T.
7
0
160
0
160
0
1120
Åsjord, Else-Marie
2
72
0
0
72
144
0
Sum
894
3752
30
4676
2812
31729