"La-bilen-stå" 2000

Navn Km Gått
dager
Syklet
dager
Kollektivt
dager
Vennekjøring
dager
Total
dager
Sum km
gått
Sum km
syklet
Sum km
gått + syklet
Allum, Karl Johan 20 0 11 0 0 11 0 220 220
Andersen, Lars Nonboe 4 0 36 0 0 36 0 144 144
Andersson, Toril 4 13 7 0 0 20 52 28 80
Aspaas, Rune 1 126 0 0 0 126 126 0 126
Berntsen, Bjarte 7 0 78 0 0 78 0 546 546
Bjørndal, Roar 6 0 85 0 0 85 0 510 510
Bodholt, Helge 3 4 92 0 0 96 12 276 288
Candler, George 5 0 28 0 0 28 0 140 140
Faber, Bjørn 50 0 58 0 0 58 0 2900 2900
Fossum, Terje G. 6 59 27 0 0 86 354 162 516
Frønæs, Erik 3 6 21 0 0 27 18 63 81
Grøterud, Svein-Ole 21 25 108 0 0 133 525 2268 2793
Halvorsen, Raymond 6 54 47 0 0 101 324 282 606
Hansen, Bjarne A. 4 1 107 0 0 108 4 428 432
Haraldsen, Siri 4 0 21 0 0 21 0 84 84
Haugland, Torunn 5 0 46 0 0 46 0 230 230
Hersvik, Atle 4 0 109 0 0 109 0 436 436
Hole, Monica 4 8 61 0 2 71 32 244 276
Holmeseth, Kåre Anders 20 0 72 0 0 72 0 1440 1440
Holt, Martin 41 0 0 0 57 57 0 0 0
Ingebrigtsen, Svein 2 0 94 0 0 94 0 188 188
Jacobsen, Hans Petter 22 0 82 0 0 82 0 1804 1804
Jensen, Vidar 5 0 124 0 0 124 0 620 620
Johannesen, Per Arne 1 27 73 0 0 100 27 73 100
Johansen, Bent Øystein 22 0 28 0 0 28 0 616 616
Jørgensen, Jan K. 3 0 94 0 0 94 0 282 282
Kjeldsberg, Annie 4 0 80 0 0 80 0 320 320
Kortner, Trond 7 0 92 0 0 92 0 644 644
Kosvold, Bjørn   5 17 0 0 22 0 0 0
Koteng, Roger 2 0 118 0 0 118 0 236 236
Kristoffersen, Roy 5 10 159 0 0 169 50 795 845
Kville, Reidun 5 0 25 0 0 25 0 125 125
Kvisle, Jon 21 0 21 0 0 21 0 441 441
Langeland, Olav 3 12 123 0 0 135 36 369 405
Langli, Bjørnar  9 1 119 0 0 120 9 1071 1080
Larsen, Bjørn Høyum  14 0 43 0 0 43 0 602 602
Larsen, Svein 49 0 14 0 0 14 0 686 686
Lund, Eddy 2 11 12 0 0 23 22 24 46
Løge, Knut 6 0 11 0 0 11 0 66 66
Løkke, Gry 5 0 19 0 0 19 0 95 95
Løvmo, Torgeir 3 0 25 0 0 25 0 75 75
Matsen, Richard 2 0 24 0 0 24 0 48 48
Myklebust, Ståle 2 0 15 0 1 16 0 30 30
Nilsen, Kjell (HYD) 4 0 36 0 0 36 0 144 144
Nilsson, Tore 50 0 0 0 108 108 0 0 0
Nyborg, Svein E. 20 0 85 33 0 118 0 1700 1700
Paulsen, Stig 3 0 35 0 0 35 0 105 105
Pedersen, Ove 8 0 19 0 0 19 0 152 152
Pedersen, Svenn 4 0 161 0 0 161 0 644 644
Pedersen, Terje 3 2 57 0 0 59 6 171 177
Pøhner, Freddy 22 0 24 0 0 24 0 528 528
Reinton, Lars 3 64 0 0 0 64 192 0 192
Rummelhoff, Tom 3 15 164 0 0 179 45 492 537
Skilnand, Leif 3 0 41 0 0 41 0 123 123
Skogen, Geir 3 2 12 0 0 14 6 36 42
Solberg, Kjell 18 0 126 3 10 139 0 2268 2268
Steensen, Inger Helga 2 5 101 0 0 106 10 202 212
Strat, Lars Ove 4 119 0 0 0 119 476 0 476
Thu, Ellen Åse 5 18 74 0 0 92 90 370 460
Ulvund, Knut Terje 4 1 81 0 0 82 4 324 328
Vestgård, Karsten 3 13 95 0 0 108 39 285 324
Waage, John I. 6 0 98 0 0 98 0 588 588
Wilhelmsen, Frank 22 0 12 0 0 12 0 264 264
Wittussen, Max-Ole 2 16 41 0 0 57 32 82 114
Wold, Inge 5 40 0 0 0 40 200 0 200
Wold, Astrid Svanquist 45 0 0 0 29 29 0 0 0
Ålandslid, Bjørn T. 7 1 148 0 0 149 7 1036 1043
Sum   665 3864 36 220 4785 2733 29586 32319

Last Updated on 09.07.2001
By Olav Langeland