Bedriftsykling i Vestfold


Desverre ingen aktivitet siden 1997 !!!
 

Terminliste 1997

Dato       Type      Sted                    Startsted

14.mai    Felles      Horten                  Sørby i Våle
21.mai    Tempo    Larvik                   Bommestad, Lågens østside
28.mai    Felles      Tønsberg              Oseberg, Slagen
4.juni      Tempo    Sandefjord            Kodalveien, Klinestad
11.juni    Felles      Stokke                 Kihle, Stokke

6.aug      Tempo    Horten                  Sørby i Våle
13.aug    Felles      Larvik                   Halle idr.plass, Brunlanes
20.aug    Tempo    Tønsberg              Sem, Anholtvn.
27.aug    Felles      Sandefjord (KM) Haugtuft, Fevang
3.sep      Tempo    Stokke (KM)       Kihle, Stokke

Start/påmelding:  Rittene starter kl.18.30. Påmelding ved startstedet før start. Det er vanligvis ingen garderobe.
                             Alle er velkomne til å delta, enten de er tilsluttet et bedriftsidrettslag eller ikke.

Startkontigent:    Kr.30,-. Hjelm påbudt.

Litt om rittene:    Temporittene kjøres over ca. 10 km med vendemål halveis. Vi starter enkeltvis med 1 minutts
                             mellomrom og kjører på tid. Fellesstartrittene går over 30-40 km med start/mål på samme sted.
                             Det kjøres samlet den første delen av rittet.

Premiering:          Det er lik premiering for alle som fullfører minst 5 ritt. For å bli premiert i KM-rittene,
                              må man ha fullført minst 2 ritt forut for KM og være medlem av et bedriftsidrettslag.
                              Vandrepokal til best bedriftslag (min. 2 deltakere). Denne må vinnes 3 ganger.
                              Premie til beste rytter gjennom sesongen ("Årets rytter"), dvs. den som har best tid av dem som
                              har fullført flest ritt.

Klasseinndeling:  Klasse 1:     -34 år
                              Klasse 2: 35-39 år
                              Klasse 3: 40-44 år
                              Klasse 4: 45-49 år
                              Klasse 5: 50-54 år
                              Klasse 6: 55-59 år
                              Klasse 7: 60-64 år
                              Klasse 8: 65-    år

Etter det siste rittet om høsten, samles vi til hyggelig samvær med premieutdeling og bevertning.

Resultater 1996
Resultater 1997

Mer informasjon: 
 

Horten/Tønsberg:     Einar Heggernes            33 07 85 33
Larvik:                     Kjell-Erik Andreassen   33 19 20 37
Stokke:                    Ole Gullik Bjønnes        33 33 77 07
Sandefjord:              Trond Mathisen             33 47 88 46

Møt opp !!!

Tilbake til Olav Langeland's Sykkelside  Siste oppdatering: 15.04.99