Iskaker, mineralvann 200
Leie St°peskjeen 1850
Porto 500
Vin kr. 300,-x 4  1200
Gryterett 50,-x 15 750
Sum 4500
Pr. deltaker 300

Bel°pet (kr. 300,-) betales til:

Skagatreff  2006
v/Olav Langeland
Trostestien 2
3189 Horten

Kontonr. 7159.11.97945