Reise til/fra Oppdal

NSB

Oslo S-Oppdal                       Beate+Kevin+Guro     Hildegunn       Gerd+Ellen G  Gunn  Olav   Randi    Astrid S    Svend           Lise G  Ellen I  Tove Kjersti

08:07 Oslo S   13:05 Oppdal             Vogn 3 121-123         125                  136-137          132      138      126      101         x                                            
14:17 Oslo S   19:20 Oppdal                                                                                                                                                                       x          x          x

Oppdal–Oslo S

10:05 Oppdal  15:11 Oslo S
15:45 Oppdal  20:42 Oslo S               Vogn 3 171-173                                 161+162                     165      157      166                                               167      169
17:00 Oppdal  22:11 Oslo S  

Egen bil                                 Maje + Marte + Svend (hjem)                                                                  x
                                                           Henning
                                                           Einar (?)

Trondheim S - Oppdal

08:25 Trondheim        10:02 Oppdal
14:08 Trondheim        15:42 Oppdal
15:25 Trondheim        16:57 Oppdal

Oppdal - Trondheim S

13:08 Oppdal 14:45 Trondheim
19:23 Oppdal             21:00 Trondheim
21:05 Oppdal             22:43 Trondheim

Tilbake til Skagas hjemmeside