Langhaugen skole


Det ble arrangert 30 års jubileumstreff for elever i klasse 1-3.r.c ved Langhaugen gymnas 1972-75 den  17/9-2005.

Slik så vi ut 30 år etter: (bildet stod i Bergens Tidende 7/10)

19/9: Etter komiteens oppfatning ble det et vellykket arrangement. Enkelte ytret ønske om at det ikke bør gå 30 år til neste gang vi møtes...

Økonomisk gikk arrangementet med overskudd, dette vil bli kreditert deltakerenes når regnskapet er "revidert".

1/11: Overskuddet (kr. 200,- pr. person) er idag overført til deltakerenes bankkontonr.

Innbydelsen

Her er opplysningene om elever + lærere

Gamle bilder: Klasse 1.r.c  Klasse 2.r.c  Klasse 3.r.c Olavs gamle bilder

Bilder fra jubileumstreffet:  Oles bilder

NB: Flere bilder kommer - følg med!
Hvis du synes det drøyer for lenge før de er på plass, kan du legge inn en påminnelse i Langhaugen gjestebok...

Mimre musikk:

Jean Michel Jarre: Oxygene4  Oxygene6 
Procol Harum: Whiter Shade of Pale
 


Olav Langeland's hjemmeside

Du er besøkende nr.  siden 15.01.99.  Siden ble sist endret 01.11.2005.