KIGE (Kunst Is-kunst Gress-Energi)

Et fremtidsrettet, helårs flerbruksanlegg for sport og mosjon, med kostnadsdekkende energiproduksjon til fjernvarmenett.  

-       5 måneder med allsidig isaktivitet, mosjon og lek på kunstfrossen bane

-       7 måneder fotball og annet ballspill på kunstgress

-       12 måneder energiproduksjon


Aksjebrev

Kjøp en aksje i kunstisbanen i Horten!

Du får:
- Nummerert aksjebrev, i flott trykk, tegnet av Anders Kaardahl
- Navn kommer på reklamestativ ved skøytebanen
Eventuell fakturering, kr. 1000.- og utlevering av aksjebrev vil gjennomføres i etterkant av den politiske avgjørelsen, forutsatt positivt vedtak.

Du tegner deg for en aksje ved:
- å skrive
inn navn og tlf.nr. i Gjesteboka
- besøke Facebooksiden
- sende en SMS til 91172614
- sende e-post.

Liste over de som har tegnet seg. Informasjon om aksjetegning.Presentasjon på møte 30/3-2016

Avtale mellom Ørn og KIGE om «Utvikling av Lystlunden» 17/4-2016


 

  

En fornøyd KIGE-komite (Olav, Egill, Arne, Håkon og Geir) etter at utviklingplanen for Lystlunden ble vedtatt 2007.


Forprosjekt


 Utviklingsplan for Lystlunden idrettspark

- vedtak Horten kommune 18/6-2007
- vedtak Horten kommune 15/9-2008
- vedtak Horten kommune 21/9-2009


Kommunestyret 9/12-2013 - Budsjettmøte Økonomi og handlingsplan:

«Lystlunden skal være en levende park i hjertet av byen vår. For å realisere dette trengs både dugnadskraft og kommunale midler. Det settes derfor av til sammen 7,5 mkr til opprustning av parken i økonomiplanen. Alle initiativ fra idrett, fylket og næringsliv må integreres i en helhetlig plan for parken og området rundt.».
Kommune-TV: Eddy Robertsen (V)  Even Gran (SV)


Kommunestyret 15/12-2014

Kommunestyret i Horten vedtok å sette av kr. 250.000,- til prosjekterings-/kvalitets-sikringsmidler for Lystlunden.
Kommune-TV:
Maria-Karine Aasen-Svensrud (AP)


Kommunestyret 14/12-2015 – KIGE prosjektutredning

«Videre utvikling av Lystlunden må sikres gjennom planperioden. KIGE-prosjekt er under utredning og fotballklubbene melder om behov for flere baner. Endelige avklaringer av prosjekter kan imidlertid ikke gjøres før forprosjekt til KIGE er gjennomført. Det er ventet ferdig innen mars 2016. Når det foreligger vil videre fremdrift av utvikling av Lystlunden bli avklart. I den prosessen skal det være dialog med både idrettsforeningene og idrettsrådet. På investeringsbudsjettet for 2016 avsettes det 500.000 kr. Avklaring av bruk gjøres våren 2016.»26/1-2016 Brev fra Kulturdepartementet


Kommunestyret 19/12-2016 – KIGE-2 prosjektet vedtas

Kommunestyret vedtar at det skal bygges en «285m kunstisbane og en 9’ er kunstgressbane, med tilhørende energisentral i Lystlunden». Administrasjonen får i oppdrag å utrede dette.

Kommune-TV: Truls Sanaker (AP)  Svein Erik Figved (MDG)  Alf Henriksen (Rødt)


Kommunestyret 12/12-2017 – Kunstisbane på Horten torg

Administrasjonen utredning innstiller at det skal anlegges «en liten kunstisbane i Horten sentrum.». Politikerne «glemte» politikerne hva de hadde vedtatt året før og fulgte administrasjonens anbefaling. Det ble bedt om utredning av «liten kunstisbane i Horten sentrum». En lekeplass, ikke et idrettsanlegg, med liten bruksverdi og dårlig kost/nytte forhold. Verken miljøvennlig eller energiøkonomisk. KIGEs grunnide var gått tapt.


Kommunestyret 19/6-2018 – «Siste akt»

Det vedtas ikke å bygge kunstisbane (på Horten torg).


Linker til andre prosjekt/info:

Kunstis og oppvarming av fotballbaner
Norges Skøyteforbund - Baner/anlegg
Idrettsmeldingen 2012
Jevnaker


Spørsmål eller kommentarer, kontakt oss gjerne via e-post.


KIGE Web-ansvarlig: Olav Langeland              
Siste oppdatering: 2018.07.10